Rozwód – co mówi o nim prawo?

Zawierając małżeństwo mamy nadzieję, że będzie zgodne i trwałe. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. W sytuacji, w której więzi pomiędzy małżonkami wygasły, dochodzi do nadużyć, przemocy lub zdrad rozwód jest jedynym rozwiazaniem na ułożenie sobie życia. Wiele osób wciąż jednak obawia się go, również z powodu małej wiedzy na temat konsekwencji jakie ze sobą niesie. Sprawdźmy więc co o rozwodzie mówi polskie prawo.

Rozwód – tylko sądownie

Przede wszystkim warto pamiętać, że aby doszło do rozwiązania małżeństwa niezbędny jest proces sądowy. Nie istnieje możliwość “dogadania się” małżonków co do zakończenia małżeństwa – o tym może orzec tylko sąd. Nie oznacza to jednak, że każdy rozwód musi oznaczać batalię. Jeśli małżonkowie są zgodni, że chcą zakończyć małżeństwo i nie wnoszą o orzekanie o winie proces sądowy przebiega zazwyczaj szybko i sprawnie. Sąd aby orzec rozwód musi mieć dowody, że w związku małżeńskim doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składamy w sądzie okręgowym właściwym dla zamieszkania obojga małżonków (jeśli mieszkają razem), lub małżonka pozwanego. Pozew powinien zostać sporządzony w trzech kopiach. Warto również wspomnieć o konieczności uiszczenia opłaty stałej w wysokości 600 złotych. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów, wśród których wymienić możemy między innymi: skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach czy też rachunki związane z kosztami utrzymania dzieci.

Co z majątkiem?

W przypadku rozwodu wspólny majątek małżonków ulega podzieleniu. Może odbywać się to na dwa sposoby. Jeśli małżonkowie są zgodni i samodzielnie dzielą swoje dobra – sąd po prostu przychyla się do ich ustaleń. Jeśli jednak jest między nimi konflikt w pozwie o rozwód powinno znaleźć się żądanie o orzeczenie podziału majątku. Warto również wspomnieć o tym, że orzeczenie o rozwodzie sprawia, że małżonkowie przestają dziedziczyć po sobie.

Artykuł przygotowany w konsultacji z https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Kategorie
Poradniki