Dzieci i rodzina jako stymulator przedsiębiorczości kobiet

Według Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości 2015 r. o 6 procent (do 67%) spadło pozytywne nastawienie kobiet do zakładania własnej działalności w porównaniu do roku 2014. Niezmiennie najbardziej atrakcyjnym powodem do pracy na własny rachunek dla polskich kobiet jest niezależność od pracodawcy (45%) pomimo spadku o 3 procent. Natomiast jedynym czynnikiem wykazującym wzrost jest możliwość uzyskania dodatkowego dochodu (z 36% do 39%). Nadal wysoki wskaźnik niezależności od pracodawcy oraz rosnący wskaźniki uzyskania dodatkowego dochodu może wskazywać na to, że istotnym kryterium zakładania własnej działalności jest rodzina.

Dla polskich kobiet najbardziej atrakcyjnymi powodami do spróbowania własnych sił w prowadzeniu biznesu są: niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem (45 % w 2015, 48% w 2014.), możliwość samorealizacji i wdrażania własnych pomysłów (38 % w 2015, 40% w 2014.) oraz możliwość uzyskania dodatkowego dochodu (39 % w 2015, 36% w 2014.).

Wykres 1. Odpowiedź na pytanie: ”Które z następujących aspektów w Polsce są najbardziej atrakcyjnymi powodami do rozpoczęcia samodzielnej działalności biznesowej?”

Dla 23 % Polaków ważne jest łączenie życia prywatnego z zawodowym. Doroczny Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości pokazuje, że rodzina i obowiązki związane z posiadaniem dzieci mogą być stymulatorem decyzji o założeniu własnej firmy (43%), gdyż prowadzenie jej kojarzone jest m.in. z lepszymi zarobkami i stwarza szanse na lepszą sytuację materialną rodziny (39%) oraz możliwość dysponowania własnym czasem pracy i elastyczność w wyborze sposobu wykonywania pracy, które to są okolicznościami ułatwiającymi godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi (22%). Dla przykładu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej poprawić sytuację finansową rodziny chce w Bułgarii 35% respondentów, w Czechach 30%, Estonii 40%, na Litwie 46%.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach post-komunistycznych, kobiety są bardzo aktywne gospodarczo we wszystkich segmentach. Ze względu na duże sukcesy kobiet odnoszone zarówno w sektorze dużych korporacji jak i w sektorze gospodarki publicznej, własna firma nie stanowi jedynej drogi rozwoju ekonomicznego i czasem okazuje się trudnym ale i jedynym wyborem ze względu na istotne potrzeby rodziny polegające na bardziej swobodnym kształtowaniu czasu pracy Kobiety wysoko cenią sobie bezpieczeństwo i przewidywalność zapewnienia bytu rodzinie, opieką nad jej członkami, stąd aspiracje samorealizacji często schodzą na drugi plan. Ważniejsza staje się niezależność rozumiana jako forma większej elastyczności w godzeniu wielu obowiązków. Kobiety korzystają w coraz większym stopniu z możliwości uniezależnienia się i rozwoju w ramach własnej działalności gospodarczej, jeśli tylko otoczenie systemowe jest wystarczająco stabilne – mówi dr. Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego

Duch przedsiębiorczości

W ostatnich badaniach po raz pierwszy wprowadzono Amwayowski Wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości (Amway Entrepreneurial Spirit Index – AESI) w oparciu o Teorię Zachowania Planowanego, uwzględniający trzy wymiary:
• chęć działania (ocena determinacji, motywacji)
• zdolność działania (ocena umiejętności, możliwości)
• odporność na naciski otoczenia (np. na odwodzenie od pomysłu założenia firmy przez rodzinę, znajomych).

Wskaźnik pokazuje, jak bardzo dana osoba jest skłonna do założenia własnej firmy. Amwayowski Wskaźnik Ducha przedsiębiorczości Polek (25%) jest znacznie niższy zarówno od średniej europejskiej (45%) jak i światowej (47%). Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na bardzo niski współczynnik chęci działania – czyli chęci założenia własnej działalności gospodarczej.

Doroczny Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości powstaje z inicjatywy Amway we współpracy Uniwersytetem Technicznym w Monachium na bazie badań, przeprowadzonych przez Instytut GFK Group w 44 krajach na całym świecie, na reprezentatywnej dla danego kraju grupie respondentów, łącznie ponad 49 775 osób w wieku od 14 lat.

Kategorie
Dom i Rodzina